Knihovní øád

Obsah ukázkového knihovního øádu

  1. Základní ustanovení …
  • Jedna
  • Dvì
  • Tøi
  1. Výpujèní øád …
  • Jedna
  • Dvì
  • Tøi