Provozní doba

Provozní doba
Pondìlí 7:00 – 17:00
Úterý 7:00 – 17:00
Støeda 7:00 – 17:00
Ètvrtek 7:00 – 17:00
Pátek 7:00 – 17:00
Sobota 7:00 – 12:00